2022-11-07

Myndighetssamverkan ska rädda fler kvinnoliv

En ny databas har hjälpt polisen att analysera riskfaktorer hos gärningsmän som är anmälda för brott i parrelation i brottsförebyggande syfte. 

– En viktig aspekt framöver är att sekretessen mellan myndigheter måste brytas så att polisen, sjukvården och kommunerna kan dela uppgifter som rör dessa gärningsmän i högre utsträckning än idag, säger Anders Östlund, kriminolog vid polisen i region Mitt. 

I polisregion Mitt, som innefattar Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län, har det under perioden januari 2015 till september 2022 skett 20 mord i parrelation. Nu har polisen analyserat brotten i en ny databas för att hitta nya nycklar till det brottsförebyggande arbetet.

– I brottsförebyggande syfte har vi tittat närmare på vilka riskfaktorer vi kan ha nytta av att känna till så att fler kvinnoliv går att rädda. En nyckel har visat sig vara självmordsbenägenhet hos de män som misshandlar och dödar sin partner, säger Anders Östlund.

Anmälda brott i parrelation har i ett första steg analyserats från 2021 och 2022 utifrån uppgifter i polisutredningen gällande suicidtankar från den misstänkte mannen vilket har resulterat i en fokuslista med 14 individer i region Mitt. Dessa gärningsmän har samtliga uttryckt självmordstankar till sin omgivning men det finns även andra aspekter som gör att polisen är extra intresserade av dessa individer i brottsförebyggande syfte såsom att de till exempel tidigare dömts för våld mot samma kvinna, använder strypning som del av våldet och hotar kvinnan till livet. Några på fokuslistan avtjänar straff. 

– De uppgifter vi har fått fram kring riskfaktorn suicidbenägenhet bekräftas av forskning på området. Brå och Socialstyrelsen har analyserat riskfaktorer hos män som mördat sin partner och där nämns suicidbenägenhet men större fokus har varit på psykisk ohälsa generellt och även alkoholmissbruk. En engelsk studie beräknar att det är 2000 gånger vanligare, jämfört med normalbefolkningen, att de män som mördar sin partner har uttryckt suicidtankar. Enligt en dansk studie har 53 procent av de män som mördat sin partner uttryckt suicidbenägenhet före mordet, säger Anders Östlund. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng