2022-05-25

Myndighetskampanj mot desinformation

Myndigheten för psyko­logiskt försvar gör en informations­satsning kallad ”Bli inte lurad” som ska höja allmän­hetens motstånds­kraft mot desinformation.

– Vi ser att Ryssland bedriver påverkanskampanjer på hemmaplan för att rättfärdiga kriget i Ukraina. Samtidigt vet vi att Ryssland använder desinformation som verktyg för att påverka andra. Därför är det viktigt att upplysa vår egen befolkning om vad som pågår och förstå att vi måste vara vaksamma mot alla försök till desinformation och påverkanskampanjer, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I det säkerhetspolitiska läget Sverige befinner sig i just nu så finns det enligt regeringen en ökad risk för påverkanskampanjer och cyberattacker. Men hittills har det inte förekommit några större avvikelser av inrapporterade it-störningar. 

Henrik Landerholm, generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar, konstaterar att den svenska befolkningen har en god motståndskraft mot påverkanskampanjer men att främmande makt framför allt inriktar sig på sårbara grupper i samhället. Det kan till exempel handla om de som tar till sig nyheter på andra språk än svenska och personer som har låg tillit till samhället.  

Myndighetens informationskampanj ”Bli inte lurad” har till syfte att öka befolkningens beredskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information. Grund­idén med kam­panjen är att mål­gruppen ska lära sig knepen att känna igen vilse­ledande information.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng