2021-11-15

Myndigheter övade på att hantera stor explosion

MSB:s förstärkningsresurs NUSAR sök och räddning i urban miljö består av specialutrustning, utbildad personal och metodik för att hitta människor i rasmassor, stabilisera kollapsade byggnader och rädda ut dem som lever.

Under två dagar har MSB, tillsammans med flera andra organisationer, övat på att hantera konsekvenserna efter en stor explosion. Övningen ska stärka den gemensamma förmågan att hantera en omfattande räddningsinsats där flera aktörer verkar tillsammans inom ramen för Sveriges totalförsvar.

Under övningen har räddningstjänst och MSB:s förstärkningsresurs NUSAR övat tillsammans med ambulans- och sjukvårdsresurser från regioner och Försvarsmakten samt polisens nationella bombskydd. Svenska Röda korset övade krisorganisation med insatsledare, krisstödjare och första hjälpare, allt i samverkan med övriga organisationer.

MSB:s förstärkningsresurs NUSAR sök och räddning i urban miljö består av specialutrustning, utbildad personal och metodik för att hitta människor i rasmassor, stabilisera kollapsade byggnader och rädda ut dem som lever. När människor skadas och fastnar i rasmassor behöver NUSAR samarbeta med sjukvårdspersonal för att kunna rädda liv.

– NUSAR teamet kan säkra konstruktionen, men har ingen egen sjukvårdskompetens. Under övningen har vi samarbetat med både militära och civila sjukvårdare. När de ser hur NUSAR arbetar och vi ser vad de behöver blir det lättare samarbeta i en verklig händelse, säger David, som ansvarig för MSB:s förstärkningsresurs NUSAR.

I den här typen av insats, där många olika aktörer är inblandade är kommunikation väldigt viktigt, menar MSB. Olika organisationer har egen terminologi, arbetssätt och rutiner. Det blev bland annat tydligt när polisen skulle märka upp och dela in olycksplatsen enligt sina rutiner. De andra aktörerna hade inte samma system för det och viss friktion uppstod, rapporterar MSB.

Även Försvarsmakten betonar vikten av att öva tillsammans med civila aktörer för vara bättre rustade den dagen de måste agera sida vid sida. För Röda Korsets frivilliga första hjälpare och krisstödare har det varit uppskattat att öva tillsammans med organisationer man skulle kunna komma att samverka med i händelse av höjd beredskap eller annan kris. När sjukvårdspersonal tar hand om det som är allvarligt skadade kan Röda Korset ta hand om de som har lindrigare skador eller är chockade efter händelsen.

– Det är första gången Röda Korset är med och övar på det här sättet. För oss har det varit värdefullt att se hur de andra organisationerna arbetar och visa hur och när vi kan stötta i det, säger Anders Sjöstrand, verksamhetsutvecklare på Röda Korset.

I övningen deltog allt som allt cirka 80 övande. Ett 40-tal skademarkörer och ett professionellt sminkteam var engagerade för att göra övningarna så verklighetstrogna som möjligt för alla inblandade. Övningen hölls på MSB:s övningsfält i Revinge.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng