2023-09-11

Myndigheter höll civilt beredskapsråd

Syftet var att fortsätta dialogen om myndigheternas gemensamma uppdrag inom den civila beredskapen.

Civila beredskap var i fokus 8 september när MSB samlade myndighetschefer från de civilområdesansvariga länsstyrelser och för sektorsansvariga myndigheterna. Denna gång deltog även Skolverket, Migrationsverket Myndigheten för psykologiskt försvar, Försvarsmakten och Riksbanken. 

Syftet var att fortsätta dialogen om myndigheternas gemensamma uppdrag inom den civila beredskapen. Den första frågan var en fördjupning av de strategiska diskussionerna om MSB:s regeringsuppdrag: Prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret, som ska lämnas in den 30 oktober.

– En förutsättning för att lösa svåra problem är gemensamma diskussioner. Och jag kan konstatera att förtroendet mellan våra organisationer ökar i takt med att vi lär känna varandra och våra olika ansvar och kompetenser, säger Anna Kinberg Batra, landshövding Stockholm och civilområdeschef Östra civilområdet.

– Vi har genomfört en nära dialog med berörda myndigheter och Försvarsmakten och med dagens möte är det tydligt att vi har ett gott stöd i förståelsen för uppdragets vikt och svårighet. Jag är nu övertygad om att när det är dags att sätta ner foten och prioritera så kommer vi/MSB överlämna bästa möjliga underlag till försvarsberedningen och för regeringens kommande beslut, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Den andra frågan som Civilt beredskapsråd borrade i var hur man ska ta sig an förslagen från utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen, särskilt engagemang väckte frågan om försörjningsberedskapsråd.

– Arbetet för att stärka vårt civila försvar går snabbt framåt. Mycket har hänt, mycket pågår och mycket ligger framför oss. Om det ska bli bra så är det viktigt att vi inte dubblerar verksamhet och att vi förmår göra prioriteringar, både egna och gemensamma. Då behöver vi träffas och tänka högt tillsammans, säger Dan Sjöblom, generaldirektör PTS

– På civilt beredskapsråd samverkar vi och löser problem. Jag kan konstatera att vi också gör det bättre och bättre hela tiden. Civil beredskap bygger man ju tillsammans och det är dagens möte ett kvitto på, avslutar Charlotte Petri Gornitzka.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng