2022-07-15

Myndigheten för totalförsvarsanalys ska upprättas 1 januari

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret, Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Enligt utredningen om totalförsvarsanalys ska myndigheten ha ett systemperspektiv och huvuduppgiften att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Den nya myndigheten ska vara oberoende i relation till den verksamhet den ska följa upp och utvärdera.

– Med en ökad ambitionsnivå och betydande tillskott till totalförsvaret är det viktigt att säkerställa att inriktningen ger avsedd effekt och att offentliga medel används effektivt, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet med ett vetenskapligt råd knutet till sig. Den ska vara lokaliserad i Stockholmsregionen och inleda sin verksamhet den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng