2022-05-10

Myndighet för psykologiskt försvar invigs

I dag inviger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Myndigheten för psykologiskt försvar i Karlstad tillsammans med myndighetens generaldirektör Henrik Landerholm. Myndigheten ska kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information.

Det psykologiska försvaret ska, både nationellt och internationellt, kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja eller till att på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.

Det psykologiska försvaret ska även stärka befolkningens förmåga att kunna upptäcka och motstå påverkanskampanjer och desinformation. Myndigheten för psykologiskt försvar ska verka både förebyggande och operativt och ska kunna fullgöra sina uppgifter i fredstid såväl som i krig. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng