2022-10-11

MSB:s generaldirektör: svenska beredskapen har brister

Utvecklingen sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari har satt strålkastarljuset på sårbarheter i Sveriges tekniska infrastruktur, menar MSB:s generaldirektör.

Grundläggande cybersäkerhet, vattenförsörjning, energi, mobiltelefoni, transportsystem är sårbarheter i det svenska samhället som behöver åtgärdas snarast. Men kostnaden blir hög, menar Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB.

I en debattartikel i Altinget skriver Charlotte Petri Gornitzka att ”utvecklingen sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari har satt strålkastarljuset på sårbarheter i vår tekniska infrastruktur. Många års uppskjutet underhåll och försenade utbyggnadsplaner inom flera livsviktiga områden har försvagat Sveriges motståndskraft”.

Kostnaden för att bygga ett modernt civilt försvar i högt tempo kommer bli hög, menar MSB:s generaldirektör och pekar ut några exempel: en enda ny skyddsrumsplats beräknas till exempel kosta 35 000 kronor och det är en kostnad som staten har ansvar för. Hon menar också att det behövs tekniska investeringar, till exempel för skyddade ledningsplatser och säkra kommunikationssystem.

Charlotte Petri Gornitzka skriver: "Sverige behöver även kraftsamla på alla håll. Företag, organisationer och offentlig verksamhet behöver ta beredskapshänsyn i sin planering. Det betyder i klartext planer för att skydda befolkningen, skydda samhällsviktig verksamhet – för att försvara vår demokrati, vår frihet och vårt lands suveränitet".


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng