2023-05-05

MSB vill se system för skyddade utrymmen

MSB föreslår för regeringen att införa ett system för skyddade utrymmen. Detta efter att en inventering har gjorts av Trafikverket, Statens fastighetsverk, regionerna och kommunerna. Det har resulterat i ett stort antal utrymmen som kan bli lämpliga som skyddade utrymmen. Dessa är fördelade över hela landet.

MSB har fått ett regeringsuppdrag om att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen som kan användas som skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap och därefter genomföra en inventering av sådana utrymmen. 

Skyddade utrymmen är en enklare form av skydd än ett skyddsrum, som ger visst skydd mot fysiska hot. Skyddade utrymmen finns inte lagstadgat. MSB anser att ett system för skyddade utrymmen är ett komplement till andra delar i befolkningsskyddet, som skyddsrum och utrymning – där samtliga delar behöver hanteras som en helhet.

Den insamlade informationen är gjord via register och lokal kunskap, inte genom platsbesök. Av kommunerna svarade 57 procent på MSB:s förfrågan, av regionerna svarade 62 procent och av myndigheterna svarade 100 procent. Den insamlade informationen bedöms ändå vara användbar för kommunerna och regionerna att i händelse av ett snabbt försämrat omvärldsläge kunna användas som ytterligare ett alternativ för att ge civilbefolkningen skydd.

– Uppdraget har varit viktigt för att få aktörerna i systemet att börja tänka på hur man kan komplettera och öka skyddet för befolkningen, säger Anders Johannesson, MSB:s enhetschef för befolkningsskydd.

MSB bedömer att det har skapats förutsättningar för att kunna inleda arbete med ett system för skyddade utrymmen om regeringen ger ett sådant uppdrag, nödvändiga författningsändringar genomförs och en modell för finansiering ingår.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng