2022-05-08

MSB: Personalförstärkningsbehov kan uppstå

MSB redovisade nyligen sitt svar på ett regeringsuppdrag om att bedöma behov av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörer vid en situation med höjd beredskap och ytterst krig.

I rapporten lyfts det fram att fortsatt analysarbete krävs för att landa i en grundlig och heltäckande bild av personalbehoven vid höjd beredskap och ytterst krig. 

MSB bedömer att ett flertal personalförstärkningsbehov kan uppstå, bland annat av räddningstjänstpersonal samt bevaknings- och skyddspersonal.

MSB anser också att det är av stor vikt att myndigheter fortsätter arbetet med att identifiera totalförsvarsviktig verksamhet inom sina myndigheter och ansvarsområden, och sedan planerar för hur dessa ska kunna bedrivas och upprätthållas under höjd beredskap och krig, exempelvis genom att säkerställa att de har tillgång till personal. ”Arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet har pågått under lång tid och viktiga steg framåt har tagits där. Utmaningen blir nu att landa i vilka av de samhällsviktiga verksamheterna som också är totalförsvarsviktiga”, skriver MSB.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng