2022-05-07

MSB varnar för skyddsrumsbedragare

MSB varnar fastighetsägare med skyddsrum för bluffsamtal.

MSB vill varna ägare av fastigheter med skyddsrum för företag som ringer runt och hävdar att alla skyddsrum ska besiktas med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Detta stämmer inte och MSB ser allvarligt på det inträffade.

– MSB har inte gett något företag i uppdrag att besikta skyddsrummen, säger Anders Johannesson, chef för enheten för befolkningsskydd på MSB.

Fastighetsägarna som blivit uppringda har fått intrycket att detta är något som sker på uppdrag av staten och att besiktningen därmed inte är frivillig. Det har inte heller framkommit att besiktningen är något som fastighetsägaren själv ska bekosta.

– För att förhindra att fler fastighetsägare får vilseledande information och tar emot fakturor som de inte räknat med vill MSB förtydliga vad som gäller, säger Anders Johannesson.

Besiktning av skyddsrum kan ske på två olika grunder. Antingen för att MSB har valt ut skyddsrummet för kontroll eller tillsyn för att säkerställa att skyddsrummen har avsedd skyddsförmåga och att skyltning skett i enlighet med lagen, eller för att fastighetsägaren själv har beställt en besiktning för ta reda på skicket på sitt skyddsrum.

– Besiktningen som sker på uppdrag av MSB är kostnadsfri och fastighetsägaren får då en skriftlig kallelse cirka fyra veckor i förväg. Den skyddsrumssakkunniga som fått i uppdrag från MSB att kontrollera eller göra tillsyn av skyddsrummet ska vid mötet med fastighetsägaren uppvisa sitt behörighetskort som certifierad skyddsrumssakkunnig, säger Anders Johannesson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng