2022-06-04

MSB ska inventera skyddade utrymmen

För att skyddsnivån i hela samhället snabbt ska kunna öka vid höjd beredskap behövs information om var det finns utrymmen som kan erbjuda skydd. MSB har därför fått i uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen och genomföra en inventering av dessa. 

Utöver skyddsrum finns det andra utrymmen som kan erbjuda fysiskt skydd för befolkningen. Dessa kallas ofta skyddade utrymmen och skiljer sig från skyddsrum genom att de inte håller samma skyddsnivå. Regeringens bedömning är att skyddade utrymmen kan erbjuda ett fysiskt skydd för civilbefolkningen på platser där det saknas skyddsrum eller där antalet skyddsrumsplatser är begränsat. I dag saknas samlad dokumentation över vilka utrymmen som kan vara av betydelse för skyddet av civilbefolkningen vid höjd beredskap.

MSB får därför i uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen som kan användas som skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap samt genomföra en inventering av dessa.

– Det är en viktig uppgift för det civila försvaret att värna civilbefolkningen. Med samlad information om var skyddade utrymmen finns kan vi på ett effektivt sätt snabbt öka skyddsnivån i hela samhället vid höjd beredskap, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med kommunerna, regionerna, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Fortifikationsverket. Senast den 2 maj 2023 ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng