2022-03-04

MSB genomför informationskampanj för ökad IT-säkerhet

Kampanjen ska informera om vad var och en kan göra här och nu för att öka sin egen informations- och cybersäkerhet.

Som ett led för att höja allmän­hetens beredskap och medveten­het kring cyber­säkerhet så kommer regeringen att ge MSB, i samverkan med Polis­myndigheten, i uppdrag att genom­föra en bred informa­tions­kampanj som riktar sig till allmän­heten.

Kampanjen ska informera om vad var och en kan göra här och nu för att öka sin egen informations- och cyber­säkerhet. Regeringen ska avsätta 40 miljoner kronor till detta. Plane­ringen av kampanjen inleds omedelbart.

– Vi vet att Ryssland har en stor förmåga att genom­föra cyber­attacker mot länder, företag och myndig­heter. Även om Sverige inte är ett primärt mål så kan det inte ute­slutas att vi kan komma att drabbas och det behöver vi ha beredskap för, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng