2022-04-02

MSB ska föreslå åtgärder för att stärka det civila försvaret

Regeringen har mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde gett MSB i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka det civila försvaret.

MSB får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret åren 2023–2025. Redovisningen ska innehålla både redan planerade åtgärder som kan tidigareläggas och förslag på ytterligare åtgärder. Åtgärderna ska redovisas i prioritetsordning och innehålla bedömningar av kostnader och tidsåtgång för genomförande.

Myndigheten ges också i uppdrag att ta fram ett underlag avseende det civila försvaret på längre sikt, från 2024 och framåt. Underlaget ska bland annat innehålla analyser och bedömningar av aktörernas behov och förmågor inom det civila försvaret, förslag på åtgärder och prioriteringar samt kostnadsberäkningar.

 Uppdragets delar ska redovisas till Regeringskansliet senast den 10 maj 2022 respektive den 1 november 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng