2024-06-20

MSB: Samlat stöd för att planera krigsorganisation

Statliga myndigheter, kommuner och regioner ska fortsätta bedriva verksamhet så långt som möjligt under höjd beredskap och krig och i vissa fall även bedriva verksamheter som inte finns i fredstid.

Nu finns det ett samlat stöd för statliga myndigheter, kommuner, regioner samt företag som ska ta fram och bemanna krigsorganisationer.

Krigsorganisation är en organisation anpassad för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap och krig och för de svåra förhållanden som då råder. Nu har MSB samlat och uppdaterat stödet som ska underlätta för den som planerar för en krigsorganisation. På de nya webbsidorna besvarar MSB frågorna vad en krigsorganisation är, varför den behövs, vilka som ska planera för detta och hur man organiserar och bemannar en krigsorganisation för att skapa uthållighet. Målet är att underlätta för den som ska planera för krigsorganisation genom att gå igenom planeringsarbetet och slutligen landa i en färdig plan för krigsorganisation.

MSB kommer successivt att utveckla stödet med fördjupningar inom områden samt att lägga till andra former av stöd såsom webbinarier och illustrationer.

Statliga myndigheter, kommuner och regioner ska fortsätta bedriva verksamhet så långt som möjligt under höjd beredskap och krig och i vissa fall även bedriva verksamheter som inte finns i fredstid. En del arbetsuppgifter kommer se annorlunda ut och nödvändig verksamhet måste fungera även under svåra förhållanden. Detta gäller också många företag. En bemannad, utrustad och övad krigsorganisation ger bättre förutsättningar att upprätthålla verksamhet om det värsta inträffar, menar myndigheten.

Krigsorganisationen ska underlätta för verksamheten när det ställs särskilda krav i krig. Det kan till exempel handla om en förändrad hotbild, tillkommande eller förändrade uppgifter, att verksamheten är viktig för att samhället ska fungera eller för att civilbefolkningens nödvändiga behov ska kunna tillgodoses. Krigsorganisationen ska ha förmåga att uthålligt lösa sina krigsuppgifter vid höjd beredskap och krig, skriver MSB.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng