2022-11-01

MSB-rapport: Omfattande investeringar krävs för att säkra Sverige

Rapporten fokuserar på åtgärder för att stärka det civila försvarets förmåga vid höjd beredskap och krig.

Det behövs 27 miljarder kronor om året i investeringar för att stärka det civila försvaret och göra Sverige förberett för krig – enligt en ny MSB-rapport.

– Vi har planerat för fred mer än vi har planerat för krig och nu vänder vi på det, vi måste utgå från det värsta hotet på skalan, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. 

Rapporten fokuserar på åtgärder för att stärka det civila försvarets förmåga vid höjd beredskap och krig. Ett sjuttiotal myndigheter har inkommit med underlag, som MSB har analyserat och värderat för att kunna erbjuda regeringen och Försvarsberedningen ett så väl avvägt beslutsunderlag som möjligt.

– Svenska myndigheter har även identifierat nödvändiga investeringar för att åtgärda grundläggande sårbarheter, bland annat i infrastruktur som vatten och avlopp, el, telekommunikationer och transporter, betonar Charlotte Petri Gornitzka. 

Ett av de viktigaste förslagen på satsningar som MSB listar är den grundläggande robustheten hos viktig infrastruktur som vatten och avlopp, energiförsörjning och el, elektroniska kommunikationer och transporter. System behöver göras redundanta och robusta för att klara ett väpnat angrepp, menar MSB.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng