2024-06-13

MSB: Ramverket Gemensamma grunder ut på öppen remiss

Med Gemensamma grunder – ramverk för samverkan och ledning stärker vi vår förmåga att hantera samhällsstörningar tillsammans, menar MSB.

Arbetet med att vidareutveckla Gemensamma grunder är inne på det sista året. MSB fortsätter att arbeta inkluderande med över 60 aktörer som deltar i projektet, och släpper produkter löpande. Nu publiceras uppdaterat material inom Ramverket Gemensamma grunder.

Från och med denna publicering innehåller ramverket helt färdiga produkter, produkter i utkastformat med färdigt innehåll samt produkter på öppen remiss. Anna Sortelius som är projektledare för arbetet berättar att det bland annat handlar om färdiga texter om viktiga termer och begrepp som samverkan, ledning, inriktning, samordning och samhällsstörningar samt hur de förhåller sig till varandra. Det finns också en text om ledarskap i det aktörsgemensamma sammanhanget och texter om de fem förhållningssätten: Skapa helhetssyn, Ha perspektivförståelse, Lyssna in och kommunicera aktivt, Var proaktiv och Ta medvetna beslut. Det finns också beskrivningar av arbetssätt samt checklistor och mallar som ger stöd för arbetet med att bland annat skapa aktörsgemensam inriktning och samordning och att skapa samlade lägesbilder.

– Nu tar innehållet i ramverket form och det betyder att nu börjar jobbet för oss alla. Som ledare måste vi prata om vad det innebär att leda aktörsgemensam samverkan, hur vi får perspektivförståelse och att vi vågar agera än mer proaktivt, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB.

Från den 12 juni till den 6 september finns det möjlighet att ge synpunkter på det pågående arbetet genom en öppen remiss. Detta är den sista öppna remissen innan slutpubliceringen i november.

– Ta tillvara möjligheten att ge oss dina synpunkter och bidra till detta viktiga arbete som stärker vår gemensamma förmåga att hantera samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap uppmanar Anna Sortelius, projektledare MSB.

Resultatet av synpunkterna som kommer in från den öppna remissen arbetas in under hösten och den 20 november publiceras det färdiga materialet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng