2021-10-22

MSB påbörjar planering av Rakels efterföljare

Att på ett säkert sätt kunna dela realtidsvideos från brottsplatser, använda drönare vid skadeplatser eller dela positioner mellan varandra vid räddningsinsatser är några exempel på effektiva funktioner som nuvarande kommunikationssystem inte klarar av.

MSB och Trafikverket har fått regeringsuppdraget att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av statens största infrastruktursatsning för mobil datakommunikation genom tiderna.

Regeringen har tidigare gett MSB i uppdrag att utreda hur kommunikationssystemet för samhällsviktig verksamhet kan vidareutvecklas, för att möta moderna krav på datakapacitet, robusthet och säkerhet. Utredningen lämnades in i våras och regeringen ger nu MSB uppdraget att påbörja planeringen och förberedelserna för utveckling och etablering i enlighet med förslaget.

– Vi har i uppdrag att ta fram ett gediget beslutsunderlag för regeringen att ta ställning till så att vi snarast kan påbörja utbyggnaden av ett nytt och mycket efterlängtat kommunikationssystem, säger Ronny Harpe, verksamhetschef på Rakel och ledningssystem på MSB. 

Högre säkerhetskrav, förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar, teknikutvecklingen och den ökade digitaliseringen har fört med sig nya arbetssätt. Att på ett säkert sätt kunna dela realtidsvideos från brottsplatser, använda drönare vid skadeplatser eller dela positioner mellan varandra vid räddningsinsatser är några exempel på effektiva funktioner som nuvarande kommunikationssystem inte klarar av. Omvärldsläget har också förändrats, vilket ställer högre säkerhetskrav på kommunikationssystem vid samhällsviktig verksamhet.

– Ökade nivåer av cyberhot och säkerhetsincidenter mot Sveriges digitala infrastruktur hotar vår förmåga att hantera allvarliga händelser. Förstärkt cybersäkerhet och säkra kommunikationer är en förutsättning för att samhällsviktiga verksamheter ska klara sina uppdrag på ett tillfredställande sätt, säger Camilla Asp, överdirektör och vikarierande generaldirektör på MSB.

Uppdraget kommer att genomföras i samarbete med Trafikverket och i nära samverkan med berörda myndigheter och användare.

– MSB och Trafikverket ska planera och förbereda den kommande utbyggnaden och etablera en struktur för samverkan och projektledning. Det är viktigt att planeringen och förberedelserna görs tillsammans för att få en sammanhållen och robust lösning, säger Bo Netz, överdirektör på Trafikverket.

Uppdraget innefattar bland annat att ta fram en detaljerad systemarkitektur och transmissionsplanering, göra nödvändiga rättsliga analyser, ta fram underlag för upphandling, göra en samlad kostnadsberäkning, ge förslag på finansieringsalternativ samt att ta fram genomförandeplaner i olika steg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng