2021-02-02

MSB: ”Myndigheterna måste höja nivån”

Incidenter relaterade till störningar i driftmiljö, mjuk- eller hårdvara eller rena handhavandefel har ökat, menar MSB.

Det rapporterades 286 allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter i fjol. Nu menar MSB att myndigheterna måste höja lägstanivån.

Jämfört med förra året har andelen rapporterade angrepp minskat medan andelen incidenter relaterade till störningar i driftmiljö, mjuk- eller hårdvara eller rena handhavandefel ökat, menar MSB.

– Baserat på den inkomna rapporteringen bedömer MSB att myndigheterna bland annat behöver höja lägstanivån, analysera beroendet till externa leverantörer och se över sin incidenthantering och incidentrapportering, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

MSB:s analys av de rapporterade incidenterna för 2020 visar att pandemin förefaller inte bara ha påverkat informations- och cybersäkerheten genom hur och var vi arbetar utan även incidentrapporteringen. Som exempel noterades en kraftig minskning av antal rapporterade fall under mars månad jämfört med tidigare år. MSB betonar också att komplexa system och miljöer får större konsekvenser. Ökat arbete i hemmet påverkar också.

– Nu är det extra viktigt att tänka på grundläggande frågor som exempelvis informations- och cybersäkerhet och kontinuitetsplanering. Många har kunnat utföra sina arbeten trots rådande omvärldsläge, men det har också fört med sig att organisationer i större omfattning behövt tillgängliggöra interna system för fjärruppkoppling och hastigt införskaffa eller utöka tekniska tjänster, säger Åke Holmgren.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng