2024-06-23

MSB: Goda exempel stärker skyddet av civilbefolkningen

Mötet präglades av diskussioner kring vad som behöver göras inom befolkningsskyddet, i syfte att stärka samhällets förmåga att klara av påfrestningar.

Den 18 juni genomfördes årets tredje befolkningsskyddsråd. Mötet präglades av diskussioner kring vad som behöver göras inom befolkningsskyddet, i syfte att stärka samhällets förmåga att klara av påfrestningar. Goda exempel lyftes som inspiration.

Säkerhetsläget är ansträngt och det krävs därför handling för att bygga och anpassa samhället till nutida behov. Det händer mycket av många och det är viktigt att ha utifrånperspektivet för vad som gör det enklare för människor att ta ansvar och agera för att förbereda sig, menar MSB.

– Befolkningsskyddsrådet kan fungera som ett viktigt verktyg i att hjälpas åt, genom att dela goda exempel som stärker alla delar i samhället, säger Henrik Larsson, ansvarig enhetschef MSB.

Henrik Nyman, en av MSB:s utsända till Ukraina, berättade om sina observationer kring hur Ukraina anpassat sig till läget. De har hittat alternativa eller kompletterande lösningar för att exempelvis varna befolkningen eller skydda dem från krigets verkningar.

En kommun i befolkningsskyddsrådet, lyfte ett gott exempel som kan göra skillnad för den enskilde.

– Vi har lanserat en kokbok med recept för att underlätta för befolkningen med att upprätthålla sitt självhushåll även i svåra tider. Om man hade fått önska hade vi gärna sett en motsvarande kokbok hos varje kommunalt bibliotek. Detta var ett av tipsen som framkom under mötets punkt där goda erfarenheter delades, säger Andreas Weiborn från Västerås stad.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng