2023-03-03

MSB genomförde rekordmånga insatser under 2022

Antalet nationella insatser var 146 stycken förra året, vilket är den högsta siffran i MSB:s historia.

MSB genomförde under förra året 411 insatser i 54 länder, inklusive Sverige, vilket är en ökning med nära 60 procent jämförelse med 2021. 119 av insatserna är relaterade till Ukraina. I de nationella insatserna märks bland annat att MSB:s luftburna stöd fortsätter att vara ett viktigt verktygför att bekämpa skogsbränder.

Under de senaste åren har de nationella och internationella insatserna stadigt ökat. Den ryska invasionen av Ukraina och det förvärrade säkerhetspolitiska läget har under året varit tongivande för MSB:s insatser.

– De humanitära konsekvenserna av kriget i Ukraina har varit, och är fortfarande, enorma. Vi fortsätter arbeta intensivt med humanitära och fredsfrämjande insatser kopplade till kriget i Ukraina. Sedan krigsutbrottet har MSB mobiliserat omfattande personella, materiella och finansiella resurser för att stödja Ukraina, säger Sofia Westberg, verksamhetsansvarig för humanitära insatser som har haft ansvaret att koordinera MSB:s insatser till stöd för Ukraina.

I Ukraina genomförde MSB flera insatser till stöd för samhällsviktiga sektorer i landet genom logistiksamordning och transport av utrustning som donerats av svenska aktörer. MSB genomförde också insatser med direkt stöd till drabbad civilbefolkning genom till exempel utbildningar i akut omhändertagande, tillhandahållande av tillfälliga nödbostäder samt luftburna sjuktransporter av patienter. MSB tillhandahöll även experter till humanitära aktörer inom bland annat logistik och krissamordning.

Antalet nationella insatser var 146 stycken förra året, vilket är den högsta siffran i MSB:s historia. Utvecklingen av det civila försvaret, klimatförändringarna, det oroliga omvärldsläget och etableringen av de större ledningssystemen inom kommunal räddningstjänst är några av de områden som bidragit till ett ökat fokus på behovet av nationell beredskap och insatsförmåga.
 

Exempel på nationella insatser 2022:

  • Det genomfördes 96 insatser med luftburet stöd för skogsbrandsbekämpning, helikopter och mindre skopande flygplan
  • Förstärkningsresursen för urban sök- och räddning (NUSAR) aktiverades vid sex tillfällen, varav fem var händelser med explosioner vid byggnader.
  • Antalet insatser för hantering av händelser med farliga ämnen (CBRNE) har gällt både transportolyckor och utsläpp av okänt ämne.
  • När en damm riskerade att brista i Perstorp på grund av höga flöden till följd av kraftiga regn under i februari riskerade det att få allvarliga konsekvenser för samhällsviktig verksamhet. Då kunde MSB bistå kommunalräddningstjänst med utrustning och personal för att transportera bort stora mängder vatten och minska riskerna för påverkan.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng