2021-09-03

MSB får uppdrag om cybersäkerhets-center

I uppdraget till MSB ingår bland annat att lämna förslag om hur den nationella kompetensgemenskapen ska byggas upp, bland annat i relation till det nationella cybersäkerhetscentret.

MSB får i uppdrag att förbereda för och lämna förslag på hur ett nationellt samordningscenter för forskning, innovation och tillämpning inom cybersäkerhet ska kunna inrättas vid myndigheten under 2022.

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada samhället och demokratin. Det kan bland annat handla om utpressningsvirus där filer tas gisslan i syfte att tvinga den drabbade att betala en lösensumma.

I uppdraget till MSB ingår bland annat att lämna förslag om hur den nationella kompetensgemenskapen ska byggas upp, bland annat i relation till det nationella cybersäkerhetscentret, samt lämna förslag om en långsiktig samverkansstruktur för berörda myndigheter och aktörer, såväl nationella som internationella.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Myndigheten för digital förvaltning (Digg). MSB ska ha en dialog med RISE Research Institutes of Sweden AB och andra aktörer som bedöms vara relevanta vid genomförandet, skriver regeringen.

Det nationella samordningscentret ska vara kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning som inrättades i somras enligt Europaparlamentets och rådets förordning. Uppdraget ska redovisas senast den 17 november 2021.

– Vi behöver mer forskning och innovation inom cybersäkerhet för att exempelvis minska systemfel och förhindra cyberattacker, säger inrikesminister Mikael Damberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng