2018-07-27

MSB får begära fler internationella brandbekämpningsresurser

Regeringen har beslutat att bemyndiga Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) att begära internationellt bistånd från länder som inte ingår i EU:s civilskyddssamarbete avseende mottagande av stöd med anledning av de pågående skogsbränderna i Sverige.

Under en begränsad period, 26 juli 2018–10 augusti 2018, kan MSB begära internationellt bistånd vid räddningsinsatser i form av flygande brandbekämpningsresurser. Genom Partnerskap för fred (PFF) har Sverige möjlighet att efterfråga internationellt stöd från Natos medlemsländer och Natos partnerländer inom ramen för PFF.

Regeringens beslut har fattats efter att MSB kommit in med en begäran om internationellt bistånd från länder som inte ingår i EU:s civilskyddssamarbete. Sverige, genom MSB, har tagit emot ett stort antal erbjudanden om internationellt stöd med anledning av den svåra situationen med skogbränder. MSB har tackat ja och tagit emot stöd från länder inom ramen för det Nordiska samarbetet (Nordred) och inom ramen för EU:s civilskyddssamarbete.

Stöd till kommuner och frivilliga
Regeringen har också fattat beslut om att MSB ska ges ökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de kostnader som uppstår med anledning av skogsbränderna. Enligt en preliminär bedömning kan det handla om uppemot 300 miljoner kronor i ersättning för kommunal räddningstjänst.

Regeringen kommer även att förstärka resurserna till frivilligorganisationer för att kompensera för sådana kostnader som uppstått i deras arbete med bränderna och som inte kan ersättas på annat sätt.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng