2022-04-10

Mobilförbud på SiS övervägs för att stoppa rymningar

Socialdepartementet har gett en utredare i uppdrag att se över barn och ungas användning av mobiltelefoner och internet inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Syftet är bland annat att förhindra att barn och unga som vårdas på ungdomshem avviker.

Säkerheten på SiS har diskuterats flitigt det senaste året.

– Det är orimligt att ungdomar som placerats på SiS har kunnat använda mobiltelefoner för att planera fritagningar, köpa narkotika eller utnyttjas sexuellt. Det här handlar om ungdomar som behöver bryta med tidigare destruktiva relationer, då måste det också finnas ett anpassat regelverk för det, säger socialminister Lena Hallengren.

Dagens regelverk medger att SiS, under vissa förutsättningar, begränsar ungdomarnas användning av så kallade elektroniska kommunikationstjänster, till exempel mobiltelefoner eller internet, liksom möjligheterna till att ta emot besök. Regelverket har dock ifrågasatts, det uppfattas som svårtillämpat vad gäller träffsäkra och effektiva begränsningar. Besluten får också högst gälla 14 dagar vilket medför att myndigheten måste fatta ett mycket stort antal återkommande beslut.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng