2021-06-13

Medborgarlöfte ska trygga Västra hamnen i Malmö

Stark polisiär närvaro, fokus på parkeringsövervakning, nedskräpning och brottsförebyggande arbete kopplat till sjörelaterad brottslighet och ordningsstörning till sjöss. Det är delar i det gemensamma löfte som polisen, Malmö stad, Parkeringsövervakning i Malmö AB och Kustbevakningen har gett till Västra hamnen.

Löftet pågår under perioden första juni 2021 till och med sista augusti 2021.

Medborgarlöftet till Västra hamnen syftar till att öka tryggheten i området och minska brottsligheten. Medborgarlöftet har ett starkt fokus på trafikrelaterade utomhusstörningar och nedskräpning som blir särskilt påtagligt i området under sommarmånaderna. Åtgärderna är framtagna med hänsyn till områdets aktuella lägesbild, där ett underlag är resultat från polisens årliga trygghetsmätning.

Medborgarlöftets inriktningar är att polisen ska arbeta brottsförebyggande genom en stark polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden. Polisen skall även ha en nära dialog med andra aktörer som verkar i området. Malmö stad ska arbeta med parkeringsövervakning, nedskräpning samt med situationell brottsprevention. Kustbevakningen ska arbeta brottsförebyggande med sjörelaterad brottslighet och ordningsstörning till sjöss genom ökad närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.

– Satsningen i Västra hamnen är en del i att möta det behov som påvisades genom trygghetsmätningarna. Polisen kommer att öka närvaron i syfte att bland annat minska trafikrelaterade utomhusstörningar och öka tryggheten för medborgarna. Polisen kommer att ha ett ökat fokus under sommarperioden då det är stort antal besökare i Västra hamnen. Den ökade närvaron ska även bidra till att etablera kontakt med boende och näringsidkare i området. Det är viktigt att skapa relationer som stärker förtroendet för polisen, säger Åsa Nilsson, chef lokalpolisområde Malmö Norr.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng