2022-06-13

Mänskligt beteende störst orsak till bränder i naturen

Under 2021 larmades räddningstjänst till 1 770 skogsbränder.

Enligt statistik från räddningstjänstens inrapportering av insatser till MSB genomfördes 1 770 insatser till skogsbränder under 2021. Den vanligaste orsaken till bränderna var det mänskliga beteendet.

Under 2021 larmades räddningstjänst till 1 770 skogsbränder, jämfört med 2 600 (2020), 2 750 (2019) och 4 450 (2018). Statistiken bygger på räddningstjänstens insatser till bränder och brandtillbud i skogsmark eller annan trädbevuxen mark som inträffat under 2021.

Närmare 50 procent av skogsbränderna 2021 startade enligt räddningstjänstens bedömning på grund av det mänskliga beteendet.

– Vi kan utifrån statistiken se att den vanligaste orsaken till skogsbränder är det mänskliga beteendet. Det kan exempelvis vara att man inte släckt en eld ordentligt efter sig eller att man eldat på en plats nära torr vegetation, säger Leif Sandahl på MSB:s enhet för naturolyckor och beslutsstödsystem.

Han fortsätter:

– För att minska risken för att starta en brand är det viktigt att hålla koll på brandrisken och välja en säker plats att elda på. Det är också viktigt ta reda på om det råder eldningsförbud. Du kan ta hjälp av appen Brandrisk ute för att ta reda på det och det brukar också finnas mer information om eldningsförbud och var eldning är tillåten på respektive kommun och länsstyrelses webbplats.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng