2022-04-12

Majoritet oroliga för att desinformation ska påverka valet

Drygt en tredjedel av internetanvändarna känner mycket eller ganska stor oro för att utländska stater eller myndigheter ska använda internet i syfte att påverka valutgången.

Mer än hälften av svenskarna känner stor oro för att vilseledande eller falsk information på nätet kommer att användas för att påverka valutgången. Det visar Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet: Valspecial 2022”.

Drygt en tredjedel av internetanvändarna känner mycket eller ganska stor oro för att utländska stater eller myndigheter ska använda internet i syfte att påverka valutgången. Och undersökningen genomfördes i december 2021 och speglar därmed oro för utländsk påverkan innan händelserna i början av 2022 och kriget i Ukraina.

Allra mest oroliga är 50-talisterna: 60 procent av dem är oroliga för att falsk eller vilseledande information på nätet kommer att användas för att påverka valutgången i Sverige och 46 procent är oroliga för att utländska stater eller myndigheter kommer att använda internet för att påverka valutgången.

 – Oron i sig är självklart inte bra, men det kanske kan leda till en ökad förståelse för vikten av källkritik. Vid stora omvärldshändelser är det extra viktigt att leta efter bekräftad information från flera oberoende medier, vara extra skeptisk mot information från anonyma och okända källor, och att inte sprida obekräftade uppgifter vidare bara för att man känner starkt i frågan, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig, Internetstiftelsen.

Andelen personer som känner stor oro för falsk eller vilseledande information inför valet skiljer sig generellt lite mellan åldrarna. Men oro för att utländska stater och myndigheter ska använda internet i syfte att påverka valutgången skiljer sig däremot i hög grad mellan olika generationer. Oron är mest utbredd bland 50- och 60-talister, men sjunker sedan väsentligt i de yngre generationerna, menar Internetstiftelsen.

Bland de allra yngsta väljarna, 00-talisterna, känner bara drygt 2 av 10 stor oro för utländsk påverkan, jämfört med 5 av 10 som känner stor oro för falsk eller vilseledande information.

Nästan 9 av 10 internetanvändare 18 år eller äldre tar del av politisk information eller politiska budskap varje dag, visar rapporten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng