2019-02-19

Lyckat försök med kroppskameror hos SL:s biljettkontrollanter

– Kroppskameror har visat sig bli ett viktigt steg framåt i vårt trygghetsarbete för både kollektivtrafikens anställda och resenärer, säger trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M). Foto: Melker Larsson

Under december påbörjades ett försökt med att utrusta flera av SL:s biljettkontrollanter med kroppskameror. En första utvärdering visar nu på goda erfarenheter och därmed öppnas det upp för att bredda och utveckla försöket.
– De verkar ha fungerat väldigt väl. Kamerorna är uppskattade av kontrollanterna, fler känner sig trygga och fler resenärer som annars skulle ha ställt till med bråk gör inte det. Det är uppenbart att hotfulla situationer har minskat, säger trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M).

Försöket med kroppskamerorna syftar till att minska förekomsten av hot- och våldssituationer riktat mot biljettkontrollanter samt att bättre identifiera plankare och bistå polisen i det brottsuppklarande arbetet.

– Vi kan redan nu säga att försöket fungerar så väl att vi gärna ser framför oss att det breddas. Våra biljettkontrollanter är vardagshjältar som förtjänar bra verktyg för att kunna arbeta tryggt och säkert, fortsätter Kristoffer Tamsons.

Resultatet visar att fler resenärer än tidigare visar ID-handling (ca 90 procent jämfört med ca 60 procent). Kroppskamerorna har också lett till att färre resenärer blir upprörda och att biljettkontrollanterna känner sig tryggare. Det är dessutom få resenärer som har reagerat negativt på grund av att det filmats.

– Kroppskameror har visat sig bli ett viktigt steg framåt i vårt trygghetsarbete för både kollektivtrafikens anställda och resenärer. Men vi vill göra fler insatser. Vi fortsätter därför arbetet för utökad kamerabevakning, fler ordningsvakter och stärkt lagskydd för dem som jobbar i trafiken, avslutar Kristoffer Tamsons.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan