2021-04-21

Lyckad internationell insats mot stöldligor

Sammanlagt har över 200 personer frihetsberövats på olika platser i Europa, varav 22 i Sverige, i den samordnade insatsen.

Polisen har frihetsberövat 22 personer i en EU-insats som genomfördes synkroniserat i flera polisregioner förra veckan. 

Insatsen genomfördes på flera platser i hela landet mellan den 13 och 16 april i form av olika typer av insatser och kontroller. Polisen samverkade också med en rad andra svenska myndigheter – Tullverket, Kronofogden, Kustbevakningen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket.

Insatsen skedde inom ramen för EMPACT-samarbetet och var inriktad mot gränsöverskridande organiserad stöldbrottslighet. Polis och andra samverkande myndigheter arbetade synkroniserat i flera länder.

Sammanlagt har över 200 personer frihetsberövats på olika platser i Europa, varav 22 i Sverige. De misstänks bland annat för olika typer av stölder, till exempel stölder av bildelar och båtmotorer samt inbrottsstölder. Flera personer greps också misstänkta för narkotikabrott och penningtvätt.

– De som nu är gripna skulle annars sannolikt ha varit på fri fot och stöldgodset transporterat ur landet, säger Bengt Grönlund, som varit nationella operativa avdelningens (Noa) operativa ledare för insatsen. Att polisregionerna arbetar metodiskt och synkroniserat mot samma mål gör svensk polis mycket effektiv och försvårar för de kriminella.

Polisarbetet bedrevs underrättelsebaserat och under insatsen genomfördes också kontroller av bland annat omkring 1 400 fordon. 14 av fordonen omhändertogs, bland annat eftersom förarna saknade körkort eller på grund av ägarnas skulder till Kronofogden.

Dessutom skedde flera riktade kontroller vid olika gränspassager, vilket resulterade i att flera personer också avvisades från Sverige.

– Att flera svenska myndigheter samverkar inom ramen för EMPACT och dessutom genomför insatser tillsammans med andra länder och Europol ger en styrka i brottsbekämpningen. Brottsligheten är internationell och svensk polis ser samma gränsöverskridande utmaningar som andra länder inom EU och det är avgörande att vi har en internationell samverkan Den insats som nu genomförts är ett bra exempel på att vi inom EU är starka tillsammans, säger Håkan Wall, chef Polismyndighetens internationella enhet vid Noa och Sveriges EMPACT-koordinator.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng