2022-01-01

Lagändringar ska öka tryggheten

I morgon slopas straff­rabatten för personer i åldern 18–20 år om brottet har ett minimi­straff på fängelse i ett år eller mer. Foto: Patrik Svedberg

I dag träder nya lag­ändringar i kraft som ska bidra till ett tryggare Sverige, bland annat utökade möjligheter att använda tidiga förhör. Och i morgon slopas straff­rabatten för personer i åldern 18–20 år om brottet har ett minimi­straff på fängelse i ett år eller mer.

Utökade möjligheter att använda tidiga förhörg innebär att möjlig­heterna att använda berät­telser som lämnats vid tidiga förhör utökas. Det handlar bland annat om utökade möjlig­heter att tillåta berät­telser från förhör inför en brotts­bekäm­pande myndighet som bevis, att ta upp bevis i domstol före huvud­förhand­ling och att använda vittnes­attester som bevis. Lag­änd­ringarna träder i kraft i dag.

I morgon slopas straff­rabatten för personer i åldern 18–20 år om brottet har ett minimi­straff på fängelse i ett år eller mer. Det handlar exempel­vis om rån, grov miss­handel och våld­täkt. Det­samma ska gälla för brott som i det enskilda fallet bör straffas med fängelse i minst ett år även om minimi­straffet är lägre.

Det ska inte heller krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myn­dig person till fängelse. Samma straff som för andra myn­diga personer ska också kunna dömas ut, till exempel fängelse på livstid. Dess­utom ska vissa allvarliga brott, till exempel mord eller våld­täkt mot barn, inte kunna pre­skri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng