2021-04-02

Kvinnor och yngre har större chans att överleva drunkningsolycka

Cirka 400 personer är med om drunkning i Sverige årligen varav cirka hälften vårdas inom svensk sjukvård och överlever händelsen. Sannolikheten att överleva en drunkning är associerad med såväl ålder som kön samt med plats och händelseförlopp, visar en ny studie.

Forskare vid Karolinska institutet i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet har studerat överlevnad vid drunkning i Sverige över 15 år och resultaten publiceras nu i Europeiska Hjärt- Lungräddnings-rådets tidskrift Resuscitation.

Utifrån den internationellt vedertagna definitionen av drunkning – att inandas vatten – identifierades samtliga rapporterade fall av drunkning i Sverige mellan 2003–2017, över 15 års tid.

– Tack vare att vi med studien för första gången kartlagt samtliga drunkningshändelser som registrerats hos Socialstyrelsens kvalitetsregister kan vi förstå drunkningsproblematiken utifrån dess faktiska definition. Personer som drabbas av drunkning men som överlever är kartlagda utifrån evidensbaserade metoder, vilket medför ett nytt utgångsläge att hantera drunkning som den samhälls- och folkhälsoutmaning det faktiskt är, säger  Anders Jacobsson, ordförande Svenska Livräddningssällskapet och en av medförfattarna till studien. 

Resultaten visar att drunkning är ett under-estimerat folkhälsoproblem och överlevare omfattar cirka hälften av alla som drabbas. Överlevarna är oftare kvinnor, yngre och inträffar som ett resultat av olycksfall.

För det som kännetecknade överlevarna var att de var yngre (median 30 år) än de som omkom (median 60 år). Även om kvinnor drabbades mindre ofta av drunkning än män (33 procent vs 67 procent) så överlevde de händelsen i större utsträckning. I åldersgruppen 0–17 år återfanns åtta överlevare för varje dödsfall.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng