2022-02-19

Kriminalvården föreslås få utökade befogenheter

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss där det föreslås att Kriminalvården ska kunna besluta om tillfälligt omhändertagande av personer som bryter mot de villkor som gäller under villkorlig frigivning eller skyddstillsyn.

Ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 maj ger Kriminalvården ökade möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för villkorligt frigivna och skyddstillsyns­dömda, genom att bland annat kontrollera dem med elektronisk övervakning. Det ger även ökade möjligheter att upptäcka när den som blivit villkorligt frigiven eller dömd till skyddstillsyn missköter verkställigheten. I dag kan en övervakningsnämnd eller en domstol besluta att omhänderta en person som bryter mot de villkor som gäller under villkorlig frigivning eller skyddstillsyn. Nu går regeringen vidare med ytterligare förslag på åtgärder som ökar Kriminalvårdens befogenheter.

I lagrådsremissen föreslås att Kriminalvården ska kunna besluta om att tillfälligt omhänderta personer som bryter mot de villkor som gäller under villkorlig frigivning eller skyddstillsyn. Kriminalvården är i tjänst dygnet runt och förslaget innebär en möjlighet för myndigheten att fatta snabba beslut om en dömd person till exempel avviker från ett behandlingshem eller avlägsnar en fotboja. Kriminalvårdens beslut ska gälla omedelbart och övervakningsnämnden ska senast dagen därpå pröva om det ska fortsätta att gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng