2021-02-25

Krafttag för ökad trygghet för företagare

Tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige och Helsingborgs stad tar nu gemensamt fram och genomför en Företagens trygghetsundersökning, FTU, för att kartlägga utsattheten för brott samt otryggheten bland företagare i kommunen. Detta är första gången som en liknande undersökning görs i Sverige och Helsingborg blir pilotkommun.

Sedan flera år genomförs undersökningar bland allmänheten (Nationell trygghetsundersökning, NTU) och politiker (Politikernas trygghetsundersökning, PTU) i syfte att kartlägga utsattheten för brott, otryggheten, förtroendet för rättsväsendet med mera. Motsvarande undersökning saknas emellertid när det gäller näringsidkare. Stiftelsen Tryggare Sverige och Helsingborgs stad tar nu gemensamt fram och genomför en Företagens trygghetsundersökning, FTU, för att kartlägga utsattheten för brott och otrygghet bland företagare i kommunen.

– Brottsligheten och otryggheten har inte enbart konsekvenser för den enskilde företagaren utan påverkar även  villkoren för företagande och ekonomisk verksamhet. Enligt ”the Economic Freedom of the World Index”, som mäter graden av marknadsekonomi i drygt 160 länder, tappar Sverige placeringar. Orsaken är bland annat att företagare upplever allt större problem med brottsligheten, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Näringslivet står inför stora utmaningar när det gäller frågor som handlar om brott och otrygghet.

– Förutom minskad omsättning till följd av den pågående pandemin rapporterar många företag om ökade problem med våld, hot och trakasserier. I vissa områden är problemen så stora att företag överväger att flytta eller lägga ned sin verksamhet,  säger  Annette Melander Berg, näringslivsdirektör, Helsingborgs stad.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng