2018-03-03

Kraftig ökning av inbrott på byggarbetsplatser

Under 2017 anmäldes Antalen anmälda 5 444 inbrott på arbetsplatser, vilket är en ökning med 56% sedan 2013. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

– Det finns studier som visar att en arbetsplats som ligger nära stora vägar och/eller är skyddat från insyn, löper större risk att utsättas för inbrott. En byggarbetsplats som dessutom har dålig belysning, dålig skyltning om larm, svagt skydd i form av dåliga stängsel och lås ligger i högriskzonen för att råka ut för stöld, konstaterar Lina Nilsson rådgivningsexpert SSF Stöldskyddsföreningen.

Att installera larm och kameraövervakning är en del av det förebyggande arbetet mot inbrott och stölder på byggarbetsplatser, men ett starkt områdesskydd och ordentliga certifierade lås på dörrar, fönster och containrar är enligt SSF Stöldskyddsföreningen lika viktigt.

– För att minska risken för stöld av verktyg rekommenderar vi att man stöldskyddsmärker med DNA-märkning och tydligt skyltar om att man har DNA-märkning på byggarbetsplatsen. Bygg- och entreprenadmaskiner kan stöldskyddsmärkas med flera olika lager av märkning och göras spårbara både nationellt och internationellt, säger Lina Nilsson.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng