2022-01-21

Kortbedrägerier minskar mest

Kortbedrägerierna minskade med mer än 30 000.

De anmälda brotten minskade med 84 400 brott (−5 procent) under 2021, jämfört med året innan. Allra mest minskade kortbedrägerierna.

Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket var en minskning med 84 400 brott, jämfört med 2020. De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott.

Kortbedrägerierna minskade med mer än 30 000 och cykelstölder minskade näst mest, med drygt 12 000 stycken.

Trots att många brottstyper minskade så var det några som ökade. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 procent). Den största ökningen inom brott mot person gällde brottstyperna ofredande mot personer över 18 år, samt dataintrång.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng