2022-07-29

”Kompetensbrist inom cybersäkerhet är en fråga för ledningen”

För att komma till rätta med kompetensbrist inom cybersäkerhet behöver alla ledningsgrupper ta sitt ansvar för arbetet med cybersäkerhet och säkerställa både prioritering och resurser. Det menar Advenica.

För att säkra kompetensförsörjningen inom cybersäkerhet krävs att fler utbildas inom området under de kommande åren. Men det krävs också att fler prioriterar arbetet med cybersäkerhet, menar Advenica och listar vad ledningsgrupper bör göra:

1. Ett strategiskt beslut kring företagets säkerhetsarbete behöver tas och detta måste sedan kontinuerligt följas upp. Detta behöver vara en fråga som tas upp på alla lednings- och styrelsemöten!

2. Det behöver tydliggöras på alla nivåer inom organisationen hur viktigt och prioriterat arbete med cybersäkerhet är och ledningen behöver sedan gå in och kontinuerligt stötta arbetet med cybersäkerhet.

3. Man behöver rekrytera specialister inom cybersäkerhet, något som inte alltid är helt lätt då det inte finns tillräckligt många utbildade.

4. Dessutom behöver man utbilda hela sin organisation i säkerhet, det vill säga skapa en säkerhetskultur. Säkerhetskultur handlar om hur medarbetares värderingar påverkar sättet att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. Den har därför stor betydelse för hur man arbetar och påverkar de anställda dagligen. Genom att höja det allmänna säkerhetstänket kan man undvika de flesta vanliga misstag som leder till lyckade cyberattacker.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng