2022-09-07

Kommunerna osäkra på om de klarar en cyberattack

Närmare nio av tio säkerhetsansvariga, 88 procent, är oroliga för att kommunen ska bli utsatt för en cyberattack.

Trots nya lagkrav kring kommunernas cybersäkerhet är många ännu inte redo, visar den kartläggning som Advenica låtit göra bland Sveriges kommuner. Närmare nio av tio kommuner är oroliga för att bli utsatta för en cyberattack. Närmare sju av tio har blivit utsatta.

Samtidigt är en hög andel osäkra kring sin kommuns förmåga att klara en cyberattack och två tredjedelar av de säkerhetsansvariga upplever att cybersäkerheten inte tas på tillräckligt stort allvar bland de kommunanställda tjänstemännen.

I Advenicas kartläggning uppger närmare sju av tio kommuner, 69 procent, att man har blivit utsatt för en cyberattack någon gång under de senaste fem åren. Närmare nio av tio säkerhetsansvariga, 88 procent, är oroliga för att kommunen ska bli utsatt för en cyberattack. En majoritet, 56 procent, tror dock att kommunen skulle kunna hantera en cyberattack, men resterande 44 procent är osäkra. Två tredjedelar, 67 procent, av de säkerhetsansvariga upplever att cybersäkerheten inte tas på tillräckligt stort allvar bland de kommunanställda tjänstemännen. 

– Det är en förvånansvärt hög andel av de säkerhetsansvariga som upplever att de inte har tjänstemännens fulla uppmärksamhet kring cybersäkerheten. Det är tjänstemännen och politikerna som fördelar resurserna och otillräckliga preventiva investeringar i cybersäkerhet kan medföra större kostnader än för förebyggande åtgärder, säger Björn Mogren, cybersäkerhetsspecialist på Advenica.

De säkerhetsansvariga fick också bedöma hur de ser på de kommunala tjänstemännens kompetens och inställning till säkerhetskulturen i kommunen. Här är bilden varierad. Sex av tio, 60 procent, menar att nivån är ganska eller mycket låg och 40 procent att den är på en tillräcklig nivå. Ingen uttrycker att den är på en mycket hög nivå. Samtliga respondenter uttryckte också att de kommunanställda tjänstemännens kompetens kring cybersäkerhet behöver öka. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng