2021-01-28

Klart med tillträdesförbud till butiker

Riksdagen har röstat igenom lagförslaget om tillträdesförbud. Det innebär att de som återkommande stjäl eller trakasserar anställda kan portas från att besöka butiker. Svensk Handel, som länge drivit frågan, välkomnar beskedet.

– Tillträdesförbudet är efterlängtat bland våra medlemmar runt om i landet. Trots att de som stjäl och är våldsamma i våra butiker ofta är väl kända personer har det saknats laglig rätt att förbjuda dem från att komma tillbaka. Med dagens beslut blir det ändring på det, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Den nya lagen innebär att åklagare ska kunna besluta om ett tillträdesförbud på högst ett år i taget, den som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse i högst sex månader.

Svensk Handel har länge efterfrågat kraftfulla åtgärder från rättsväsendet i kampen mot kriminella element som försvårar det dagliga arbetet i handeln. Även om det fortsatt finns mycket kvar att göra är den nya lagen ett tecken på att frågan tas på allvar, menar organisationen.

– Den laglöshet som många handlare upplever måste upphöra och tillträdesförbudet är ett viktigt steg i rätt riktning. Rättsväsendet måste alltid stå på företagens sida i kampen mot de kriminella. Ytterst handlar det om att de som arbetar i landets butiker ska kunna känna sig trygga när de går till jobbet, säger Karin Johansson.

Svensk Handels Trygghetsbarometer har i flera mätningar visat att stölder och hotfullt beteende är vardag för många butiksägare. Under 2020 drabbades i genomsnitt var tredje butik (32 procent) av en stöld den senaste veckan och nästan var femte butik (18 procent) råkade den senaste månaden ut för hotfullt beteende från en besökare eller kund.

Den nya lagen träder i kraft den 1 mars.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng