2022-11-27

Kameror ska öka tryggheten på skola i Eslöv

En insats för att ytterligare öka tryggheten och studieron på skolan är att skolan nu kan få ett 20-tal kameror. Arkivbild.

För att öka tryggheten kan säkerhetskameror sättas upp på Carl Engström-skolan i Eslöv. Detta sedan föremål kastats ner från de övre våningarna i entrén. Kamerorna ska dock inte användas för att övervaka skolan och eleverna, menar kommunen.

– Skolan kommer bara att titta på materialet om det av någon anledning behövs och det är bara enhetschefen och ett utsett vittne som får titta. Förhoppningsvis behöver vi aldrig göra det, säger Edward Jensinger, avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Årets enkätundersökning kring trygghet och studiero bland gymnasieeleverna visar ett gott resultat.

– Resultatet förbättras varje år, speciellt när vi jämför med tiden innan vi fick vår nya gymnasieskola, säger Claus-Göran Wodlin som är ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Det finns dock elever som upplever en försämring av tryggheten och studieron i B-huset, där de flesta gymnasieelever studerar. Det har bland annat att göra med olika händelser på skolan på senare tid. Bland annat har föremål kastats ner från de övre våningarna.

En insats för att ytterligare öka tryggheten och studieron på skolan är att skolan nu kan få ett 20-tal kameror.

Några kan sättas upp i B-huset, några i A-huset, där främst vuxenutbildningen håller till, och några i C-huset som just nu håller på att renoveras.

– Det är bland annat eleverna själva som har efterlyst kameror som en del i trygghetsskapandet. Det är både en bra säkerhetsåtgärd för att stävja den här typen av situationer och ett bra verktyg om det någon gång skulle bli ett polisärende, säger Edward Jensinger.

Kamerorna är beställda och förhoppningen är att de är på plats innan årsskiftet efter samverkan med de berörda fackliga organisationerna.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng