2023-06-02

Kamerabevakning av Sweden Rock Festival

Kamerabevakning kommer att ske på festivalområdet. Arkivbild.

Polisen har fattat beslut om kamerabevakning med fasta kameror och drönare under Sweden Rock Festival i Norje under tiden 6–11 juni. 

Kamerabevakning kommer att ske på festivalområdet, marknadsplatser, parkeringar, buss- och taxizoner, på gångstråken mellan campingar och festivalområde samt vägar till och från festivalområdet.

Kamerabevakningen kommer att ske från den 6 juni 2023 klockan 12.00 till den 11 juni 2022 klockan 04.00.

Om kamerabevakning med drönare

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng