2022-07-06

Johan Pehrson om brottsligheten: "Situationen kräver järnhandskar"

Med 5 procent av väljarsympatierna i den senaste opinionsmätningen är Liberalerna på väg att säkra sin plats i riksdagen, vilket Johan Pehrson utlovade när han besökte Snos den 24 maj och fick motta blommor från tankesmedjans generalsekreterare Lennart Alexandrie.

Som nybliven partiledare för Liberalerna inbjöds Johan Pehrson som talare på tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälles (Snos) möte i Stockholm den 24 maj. Partiet var på uppgång från ett bottenläge och noterades för 3,6 procent i den senaste väljarundersökningen.
– Vi ska klara fyra procentspärren och bidra till ett maktskifte i Sverige, utlovade Johan Pehrson bestämt.
En  dryg månad senare hade andelen L-väljare växt till 5 procent. och med den medvinden höll Johan Pehrson igår sitt första Almedalstal som partiledare för Liberalerna.

Precis som i Johan Pehrsons Almedalstal under gårdagen låg mycket fokus på skolan när han talade på Snos-mötet där huvudtemat var hur Liberalernas kan bidra till till ett tryggare Sverige.

På SNOS-mötet gav Johan Pehrson sålunda sin syn på hur Liberalerna skiljer sig från övriga partier i den borgerliga oppositionen och Socialdemokraterna när det gäller kriminalpolitiska frågor. Men allra först gick han i svaromål mot den kraftiga kritik som Aftonbladets lyft mot honom samma dag som mötet. Kritiken mot Johan Pehrson handlade om att han drivit på för att staten ska satsa mer på ordningsvakter samtidigt som han hade ett 10-procentigt aktieinnehav i private equity-bolaget KB18, som bland annat äger säkerhetsföretaget Securus.

– Jag har följt det regelverk som gäller förtroendevalda riksdagsledamöter och allt gällande mitt ägarintresse i KB18 Företagsförädling är transparant redovisat, förklarade han för SNOS-medlemmarna på plats.

Paus från politiken

Johan Pehrson lämnade politiken 2014 för att bli företagare, som delägare i KB18, vars första företagsförvärv vad Watt & Veke, ett företag som handlar med lampor.

– Man kan säga att jag blev kringresande i designlampor, besökte mässor över hela världen och fick under åren erfarenheter av att genomlysa verksamheter, ställa om och hitta

2018 avvecklade Johan Pehrson sin aktiva del i bolaget. Han har sålunda ingen operativ roll eller styrelseplats. Allt som finns kvar är ett passivt delägarskap och förstås – och de erfarenheter som han menar är av stort värde även i politiken.

– Det finns en koppling mellan politik och företagande, nämligen att fylla ett behov som måste kommuniceras. I politiken handlar det om att förklara vad man vill göra för sitt land. Men liksom inom företagandet handlar det om man paketera och kommunicera vad man ser framåt.

Fler politiker bör pröva på företagande

När Johan Pehrson beskriver erfarenheterna från livet som företagare använder han statsminister Magdalena Anderssons metafor om att lyfta på stenar när hon talar om hur man ska komma till rätta med den tunga gängkriminaliteten.

– När man förvärvar bolag måste man genomlysa verksamheten och lyfta på stenar. Så ställer man om och försöker hitta fungerande processer.

Johan Pehrson ber sålunda inte om ursäkt för sin ägarandel i private equity-bolaget som förvärvade Securus efter att han operativt lämnat verksamheten och återgått till sitt politiska liv i riksdagen.

– Man får äga företag. Jag tycker det skulle vara bra om fler politiker hade erfarenhet av att driva företag eller har andra erfarenheter än politik.

– Alla ska inte vara beroende av att försörja sig som landshövding eller ambassadör någonstans när man blir lite senior, kommenterade han skämtsamt i nästa mening.

Kriminalpolitisk pionjär

Åren som företagare har däremot inte förändrat Johan Pehrsons syn på betydelsen av ordningsvakter. Han utsågs av Snos och Securityuser.com till ”Årets trygghetsambassadör” redan 2011 och blev därmed blev den första mottagaren av utmärkelsen. Redan då var han en unik kriminalpolitisk röst i riksdagen som förordade fler poliser, fler ordningsvakter, säkerhetskameror och hårdare straff för kriminella. Dessutom ville han och partiet redan då ställa högre krav på invandrare när det gäller att lära sig de svenska språket för att underlätta integration – något som inte var gångbart på den tiden. Idag uppfattas dessa krav som rimliga av såväl övriga borgerliga partier som Socialdemokraterna som under de senaste 7-8 åren kommit till ungefär samma slutsatser, fast i något varierande grad.

Vill ha skärpta lagar mot butiksstölder

Med den kursändring i kriminalpolitiska frågor hos såväl regeringspartiet som de borgerliga oppositionspartierna kan man ju undra varför man ska lägga en röst på just Liberalerna?

– För att vi går till val för ett maktskifte och för att vi kan prata med alla, vilket i praktiken betyder att vi är beredda att göra upp i sakfrågor även med SD. Det är bra, inte minst inom områden som trygghet och säkerhet, svarade Johan Pehrson.

Han tar också upp Liberalernas syn på brottsutsatta företagare, inte minst inom handeln.

– Läget har blivit förskräckligt. Vi vill bland annat vill halvera gränsen för det som är ringa stöld. Vi måste inse att ringa stöld eller snatteri är inkörsport till grövre brottslighet. Det är få av de som skjuter idag har inte snott varor på Maxi innan dom började med grövre brottslighet.

Inte som andra

När det gäller skillnaderna gentemot andra borgerliga partier påtalade Johan Pehrson att det har skett förändringar de senaste åren. För åtta år sedan fick han mycket kritik, även från borgerligt håll, när han ville se hårdare tag mot personer som ingick i turnerande stöldligor.

– Då var alla upprörda när jag talade om rättssäkerhet och effektiv verkställning av avvisning, något jag alltid trott på. Om vi ska ha migrationspolitik så måste personer som inte får stanna också avvisas. Kommer man hit för att stjäla så är det bara hejdå.

Johan Pehrson är dock noga med att betona att det även 2022 finns skillnader i Liberalernas syn på åtgärder och en del av de övriga borgerliga partierna som kan komma att utgöra regeringsunderlag.

– Jag vill bekämpa klansamhället, men vill inte tillämpa kollektivism. Att utvisa hela familjer för att en medlem begått brott, som SD föreslår, är exempelvis inte aktuellt för oss Liberaler. Det är de som begått brott som ska snarast möjligt utvisas.

Förebyggande arbetet viktigt

Johan Pehrson menar att situationen kräver järnhandskar och att relevanta straff utdöms så att exempelvis livstidskriminella låses in längre tider. Men han framhåller också att man inte får göra avkall på det förebyggande arbetet.

– Vi måste förstärka, skolorna och förskolorna. Få ungar som kastar första stenen i Sveaparken på påskafton har godkända betyg.

– Det går en rak linje från 1842 års folkskolelag. Då satte man böndernas barn i skolbänken. Läs, räkna, skriv, sitt och stå upp. Det var det som gällde.

– Det är förstås jobbigt för en liberal att säga, men tvång kan vara frihet. Och nu står vi här och kräver obligatoriska språk för att barn inte ska ärva sina föräldrars oförmåga. Det var fel att vi inte införde språkkrav för länge sen.

Förutom en bra skola vill Johan Pehrson satsa på att det finns meningsfull fritid för barn och ungdomar efter skoldagens slut. Inte minst för att försvåra rekrytering av ungdomar till kriminella gäng. Föreningsliv som erbjuder idrott och annan sund verksamhet måste stärkas.

– Det krävs enorma investeringar för att bryta den mentala istiden snarast. Vi måste ingjuta hopp hos människor och erbjuda meningsfull fritid, fastslog han.

Fortsatt medvind

Medvinden Liberalerna fick i samband med partiledarbytet håller uppenbarligen i sig. Nu är partiet över fyraprocentspärren enligt den senaste opinionsundersökningen. En orsak kan vara att att lag och ordning hör till frågorna som väljarna tycker är allra viktigast och som Johan Pehrson är allra mest förknippad med. Men också invandring och integration har hög prioritet hos väljarna och även där har Johan Pehrson ett starkt engagemang, som kan gynna fortsatt uppgång när det gäller att vinna väljarnas röster.

Lennart AlexandrieLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng