2021-02-02

Jätteökning av katalysatorstölder

Under 2020 stals 3 197 katalysatorer.

Under 2020 har stölder av katalysatorer ökat med mer än 4 000 procent, uppger Larmtjänst. Det är uppenbart att stöldligorna ser katalysatorer som en lukrativ inkomstkälla.

Under 2020 stals 3 197 katalysatorer jämfört med 74 stycken året innan. Stöldligorna ser katalysatorer som en lukrativ inkomstkälla, vilket sannolikt beror på att ädelmetallerna i katalysatorerna betingar ett högt värde, menar Larmtjänst. Stölder av övriga bildelar ökade med 3,8 procent under 2020.

Under andra kvartalet skedde en tydlig nedgång i kölvattnet av stängda gränser i många grannländer till följd av corona-pandemin men under hösten accelererade bildelsstölderna igen.

I slutet av 2019 noterades en ökning av anmälda stölder av katalysatorer. Stölderna tog rejäl fart under början av 2020 och enbart under januari 2020 skedde lika många stölder som under helåret 2019. Under 2020 började Larmtjänst följa utvecklingen närmare. Skadekostnaderna uppgår uppgående till cirka 65 miljoner kronor. Stölderna drabbar i första hand äldre bilar av märkena Toyota och Mitsubishi samt nyare transportbilar.

– Det vi ser är att stölderna sker i syfte att komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorerna. Det är inte bara Sverige som är drabbat av dessa stölder. Storbritannien är ett annat land som är hårt drabbat av denna typ av stölder, säger Torbjörn Serrander, utredare, Larmtjänst.

Han menar att brotten i stor utsträckning tycks  begås av organiserade ligor, i många fall med kopplingar till Baltikum. Delarna antas i stor utsträckning föras ut ur landet för att användas som reservdelar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng