2022-11-21

”IT-säkerhet 2023 handlar om att få ihop alla pusselbitar”

I många företag, särskilt större organisationer, finns det en i dag en brokig flora av tjänster och produkter som ska hantera IT-säkerheten.

– I många företag bygger IT-säkerheten på så många olika komponenter och lösningar att det är omöjligt att överblicka helheten. Dessutom blir attackerna alltmer avancerade samtidigt som IT-säkerhetsexperter är en global bristvara, säger Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos. 

I många företag, särskilt större organisationer, finns det en i dag en brokig flora av tjänster och produkter som ska hantera IT-säkerheten. Det handlar om lösningar från olika leverantörer som dessutom tillkommit i olika skeden och införts för att möta hot som hela tiden förändras, menar Per Söderqvist. Han framhåller även att det är vanligt att man attackerar flera olika punkter samtidigt som angriparna gärna förflyttar sig i sidled för att undgå upptäckt.

– Man kan säga att många av dagens cyberattacker går på steroider. Individerna bakom angreppen är ofta mycket skickliga opportunister som hela tiden finner nya vägar in i företagens nätverk. AI och legitima verktyg för fjärråtkomst (RDP) är bara ett par exempel på verktyg som blivit ett gissel i händerna på cyberkriminella. Hotbilden gör att man måste kunna hantera enorma datamängder på ett enhetligt sätt och arbeta med ett mer proaktivt försvar, säger Per Söderqvist. Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng