2022-05-29

IT-jätte hjälper skolor försvara sig mot ransomware

IBM investerar fem miljoner dollar i ett program som ska stärka skolors cyberförsvar i flera länder.

Fler än 1 000 utbildningsinstitutioner i USA drabbades av ransomware-attacker under 2021 enligt en undersökning från säkerhetsföretaget Emsisoft.

– För skolor är begränsade budgetar ett stort hinder när det gäller att stärka cybersäkerheten, något som finansiellt motiverade hotaktörer tar fasta på, säger Charles Henderson, chef för IBM Security Force.

Han menar att i händelse av en ransomware-attack, så uppstår ett extremt tryck på skolor att betala lösensumma för att återställa verksamheten.

Företaget har sedan tidigare arbetat med programmet som ska stärka skolors cyberförsvar i USA, nu utökas det till även Brasilien, Costa Rica, Irland och Förenade Arabemiraten.

Skolornas befintliga cyberskydd ses över, och personal, elever och föräldrar utbildas i cybersäkerhetsmedvetenhet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng