2023-07-20

”Involvera lokala näringslivet i kommunens brottsbekämpning”

Företagarna lyfter fram Järfälla kommun som ett positivt exempel: där görs riktade trygghetsmätningar mot näringslivet och man är först ut i landet med grannsamverkan för företagare.

Närvaron av lokala välmående företag är medicinen för att förebygga brott och skapa trygghet. Därför ska det i varje kommun finnas en funktion med ansvar för näringslivets säkerhet och trygghet, skriver företrädare för Företagarna.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland, Jämtland-Härjedalen och Företagarnas brott- och säkerhetsexpert Pontus Lindström har skrivit en debattartikel i Sundsvalls tidning där de betonar fördelarna med den nya lagen som trädde i kraft 1 juli och som innebär att kommunerna får ett ansvar för brottsförebyggande arbete.

”Kommunerna måste nu ta sitt uppdrag på allvar och mäkta med att se hela bilden. Som vi ser det är det helt avgörande att kommunerna, tillsammans med den lokala polisen, involverar det lokala näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. Om inte detta görs är vi övertygade om att den nya lagen blir fullkomligt verkningslös”, skriver Sjöstedt och Lindström.

De lyfter fram Järfälla kommun som ett positivt exempel: där görs riktade trygghetsmätningar mot näringslivet och man är först ut i landet med grannsamverkan för företagare.  Sjöstedt och Lindström uppmanar andra kommuner att söka upp och lära av de goda exempel som redan finns, men också att fråga sig vilka kreativa åtgärder som kan vidtas i den egna kommunen.

”Men först och främst: lyssna på det lokala näringslivet” avslutas debattartikeln.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng