2022-01-02

Insats ledde till kortare handläggningstider vid NFC

Insats Vilgot, som pågått i drygt 10 månader vid polisens nationella forensiska centrum, NFC, avslutades vid årsskiftet. Resultatet av insatsen är positivt på flera sätt menar polisen.

– Vi har sett många bra effekter av insats Vilgot. Vi har totalt sett färre ärenden i kö och under resan har vi skapat förutsättningar för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Det arbetet kommer att fortsätta även efter det att insatsen avslutats vid årsskiftet, säger Svante Engelbrektsson, stabschef, nationellt forensiskt centrum.

Insats Vilgot startade den 15 februari 2021 och avdelningen beviljades nästan 30 miljoner kronor till insatsen. Målet med insatsen var att korta handläggningstiderna för forensiska undersökningar kopplade till grova brott där personer sitter frihetsberövade, brott där brottsoffret är särskilt utsatt och brott där unga är involverade. Statistik visar att handläggningstiden för ärenden inom insatsen, som kommit in mellan 1 mars och 30 november, har halverats. Under insatsen har även den totala ärendebalansen på nationellt forensiskt centrum minskat.

– De extra medlen har varit viktiga och gjort att vi har kunnat vidta en rad åtgärder. Många av åtgärderna gav inte omedelbar effekt utan har blivit synliga successivt under insatsens gång. Nya arbetssätt har utvecklats över tid och vi har kunnat anställa ett antal personer på viss tid och det krävs upplärningstid för ny personal, säger Anna Stenfeldt Hennings, insatschef i Vilgot.

Under insatsen har uppföljning skett löpande och månadsvis. Under januari månad kommer statistik för december månad att sammanställas.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng