2022-12-03

Inför 2023: ”Fler globala attacker”

IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies har presenterat sina cyberspaningar inför 2023 med fokus på de största säkerhetsutmaningar företag kommer att ställas inför under det kommande året.

Under tredje kvartalet 2022 ökade cyberattackerna mot alla branscher med 28 procent jämfört med föregående år och företaget förutspår en fortsatt global ökning – i stor utsträckning pådrivet av den stora ökningen av ransomware och attacker som utförs av stater i internationella konflikter. Samtidigt som pressen på säkerhetsteamen ökar i takt med att det globala underskottet av säkerhetsexperter på 3,4 miljoner anställda fortsätter att växa.

Under 2022 har cyberkriminella och aktörer med koppling till olika stater fortsatt att utnyttja organisationers hybrida arbetsmetoder, en typ av attacker som ser ut att fortsätta växa eftersom konflikten mellan Ryssland och Ukraina fortsätter att ha en stark global påverkan. Verksamheter måste stärka och automatisera sin säkerhetsinfrastruktur för att bättre kunna övervaka och hantera sina attackytor och förhindra alla typer av hot med mindre komplexitet och mindre krav på personalresurser, menar Check Point.

Företagets cyberspaningar för 2023:

  • Ingen minskning av ransomware: Ransomware var det största hotet mot organisationer under det första halvåret av 2022, och Check Point Software bedömer att ransomware fortsatt kommer vara ett stort hot och att många mindre, smidigare kriminella grupper som uppstår för att undvika att bli upptäckta kommer att göra ransomware till ett ännu vanligare hot.
  • Statligt mobiliserad hacktivism: Under det senaste året har hacktivism utvecklats från att tillhöra grupper med en flytande agenda till grupper med statliga kopplingar som är mer organiserade, strukturerade och sofistikerade. Denna typ av grupper har nyligen utsatt måltavlor i USA, Tyskland, Italien, Norge, Finland, Polen och Japan för attacker och bedömningen är att denna typ av ideologiska attacker kommer att fortsätta att växa under 2023.
  • Nya nationella arbetsgrupper för cyberbrottslighet: Fler regeringar kommer att följa Singapores fotspår och inrätta arbetsgrupper mellan myndigheter för att motverka ransomware och cyberbrottslighet för att förena företag, statliga myndigheter och polis för att motverka de växande cyberhoten. Vi har redan sett att Sverige har inrättat ett nationellt cybersäkerhetscentrum och att Sverige nu fått sin första nationella säkerhetsrådgivare.

– 2023 kommer att präglas av den cyberutveckling vi har sett under 2022 i samband med kriget i Ukraina. Vi har sett en stor förflyttning av hacktivismen från cyberkriminella kollektiv till grupper med stark anknytning till olika stater. Jag tror att detta kommer fortsätta att växa och bli en vital del av många nationers militära beredskap i framtiden. Jag tror även att ny teknik som deepfake kan bli vanligare i samband med att cyberkriminella grupper utnyttjar videor och röstmeddelanden för framgångsrika cyberattacker – både mot privatpersoner men även mot företag och organisationer, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point Software.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng