2021-01-29

IMY vill se mer integritetsskyddspolitik

I går lämnade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) över sin första integritetsskyddsrapport till regeringen. Myndigheten understryker i rapporten att Sveriges ambitiösa digitaliseringspolitik måste kompletteras med en lika ambitiös integritetsskyddspolitik.

Regeringen har gett IMY (före detta Datainspektionen) i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och att vart fjärde år rapportera till regeringen om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten.

I går lämnade IMY över den första integritetsskyddsrapporten till regeringen.

– Sverige har en ambitiös digitaliseringspolitik. Nu behöver den politiken kompletteras med lika konkreta mål och åtgärder för att säkerställa att utvecklingen är hållbar ur ett integritetsperspektiv. Annars riskerar Sverige att bygga in sig i storskalig insamling och användning av data som är oetisk, olaglig eller på ett allvarligt sätt inskränker våra mänskliga rättigheter, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör.

I rapporten framgår att det nu är enklare och billigare än någonsin att samla in och med hjälp av artificiell intelligens bearbeta och analysera stora mängder data. Data kan samlas in från bland annat appar, mobiltelefoner, träningsarmband och smarta prylar i hemmet.

– De här teknikerna för att samla in data, som vi tidigare framför allt har sett i den digitala världen, flyttar nu ut i den fysiska världen. De ger en mängd aktörer tillgång till en mer eller mindre fullständig bild av våra liv, våra intressen, våra kontakter, vår hälsa, våra rörelsemönster, vanor och beteenden, vilket ofrånkomligen leder till risker ur ett integritetsskyddsperspektiv, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY.

Med en tydligare integritetsskyddspolitik kan Sverige säkerställa människors rätt till privatliv och rätten till självbestämmande när det gäller hur deras personuppgifter samlas in och används av företag och myndigheter.

I rapporten lämnas ett antal förslag på vad en svensk integritetsskyddspolitik kan omfatta. Det rör exempelvis initiativ för att främja forskning och utveckling av integritetsskyddande tekniker och att ta fram konkreta mål och åtgärder för att stärka enskilda individers rättigheter samt möjligheter att kontrollera hur deras personuppgifter hanteras av både myndigheter och företag.

– Som ett led i att stärka enskildas rättigheter kommer IMY under 2021 att bedriva mer tillsyn än tidigare baserat på klagomål från enskilda. På så sätt verkar vi för ett tryggt informationssamhälle, säger Lena Lindgren Schelin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng