2022-11-24

IMY utlovar snabbare hantering av kameratillstånd och utökad tillsyn

Vi kommer även att kunna genomföra mer tillsyn där vi ser de största riskerna för integriteten. Detta kommer att ge stor effekt på integritetsskyddet i samhället, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) får ett kraftigt förstärkt anslag och rekryterar nu ett 50-tal nya medarbetare. Satsningen ger IMY bättre möjligheter att bistå och stötta verksamheter och bidra till en trygg och hållbar digital utveckling. Resursförstärkningarna kommer också innebära snabbare hantering av ansökningar för kameratillstånd samt ökad tiilsyn när det gäller kamerabevakning.

När den nya regeringen nyligen presenterade budgeten föreslogs IMY få en ökning av anslaget med 56 miljoner kronor 2023–2024. Det är en ökning med drygt 40 procent.

Stor effekt på integritetsskyddet

IMY kommer nu att kunna öka arbetet med att ta fram vägledning och stöd om data- och integritetsskydd, något som efterfrågas av både privat och offentlig verksamhet.

– Vi kommer även att kunna genomföra mer tillsyn där vi ser de största riskerna för integriteten. Detta kommer att ge stor effekt på integritetsskyddet i samhället, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

Snabbare kameratillstånd

IMY kommer även att kunna hantera ansökningar om kameratillstånd betydligt snabbare och genomföra mer tillsyn på området. Myndigheten får också bättre möjligheter att hantera klagomål från enskilda samt att ge stöd till innovationsaktörer, och därmed bidra till att Sverige blir ännu bättre på att kombinera offensiv innovation med ett robust dataskydd.

– Vi har förmedlat till regeringen att vi med ökade resurser kan bidra med mer – det kommer vi att kunna göra med den här satsningen i ryggen, säger Lena Lindgren Schelin.

Rekryterar ett 50-tal nya medarbetare

IMY inleder nu en rekrytering av ett 50-tal nya medarbetare, framför allt jurister med olika erfarenhet, men även it- och informationssäkerhetsspecialister och administrativa handläggare.

– Vårt mål är att ha de flesta på plats redan i början av 2023, säger Lena Lindgren Schelin.

När rekryteringen är genomförd kommer myndigheten att ha ca 150 anställda och från och med 2024 en årlig budget på ca 180 miljoner kronor.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng