2022-04-01

IMY: Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Den kanske viktigaste rättsliga frågan som beskrivs som utmanande av innovationsaktörer rör datadelning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har fått ett uppdrag att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Nu överlämnar myndigheten en delredovisning av uppdraget till regeringen.

I april 2021 fick IMY i uppdrag av regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor hos aktörer inom innovationssystemet. Nu lämnar myndigheten över en delredovisning av uppdraget till regeringen.

– För att dagens snabba digitalisering ska vara hållbar krävs att innovatörer som utvecklar nya tekniker och tjänster har tillräcklig kunskap om och arbetar systematiskt med dataskydd tidigt i processen, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY.

En viktig del av det inledande arbetet har varit att, i nära dialog med innovationsaktörer, kartlägga vilka kunskapsbehov som finns när det gäller frågor som rör dataskydd.  

Inom ramen för projektet har IMY bland annat genomfört en workshop och intervjuer med innovationsaktörer, rundabordssamtal med startupbolag och etablerat samverkan med strategiskt viktiga aktörer inom området. Andra viktiga aktiviteter har varit en forskarhearing, ett seminarium om hållbar digitalisering och ett webbinarium om ansiktsigenkänning och uppkopplade enheter.

I delredovisningen beskrivs både IMY:s erfarenheter under den första fasen av projektet och hur arbetet är tänkt att fortskrida.

– Den kanske viktigaste rättsliga frågan som beskrivs som utmanande av innovationsaktörer rör datadelning. Att vi i möjligaste mån klargör rättsläget och skapar kunskap är därför en viktig väg framåt. Vi ska nu både fördjupa vår egen kunskap och ta fram konkret vägledning till innovationsaktörer i olika frågor som rör datadelning, säger Carin Sundhage som leder IMY:s arbete med regeringsuppdraget.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng