2022-04-25

IMY granskar Svea Inkasso

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer nu att granska inkassobolaget Svea Inkasso. Granskningen är en del av myndighetens löpande kontroll av större inkassobolag.

Granskningen av Svea Inkasso är ett led i myndighetens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer som har inkassotillstånd.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer nu att granska inkassobolaget Svea Inkasso. Granskningen är en del av myndighetens löpande kontroll av större inkassobolag.

– Syftet är framför allt att kontrollera bolagets rutiner för inkassoförfarande men vi kan även ta upp klagomål från enskilda som rör bolaget, säger Karin Ekström som leder granskningen.

IMY är tillsynsmyndighet enligt inkassolagen och kontrollerar bland annat att bolag med inkassotillstånd följer inkassolagen och god inkassosed.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng